Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, (0237) 2-36-54, armavir.armavir@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
30 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2023թվականի N 0266-Ա

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ ԳԱՌՆԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻՆ, ՍԱԹԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ, ԳԵՎՈՐԳ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻՆ, ՕՖԵԼՅԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐԻՆ ՃՇՏՎԱԾ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՂեկավարվելովՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-իթիվ 2387-Նորոշմամբհաստատվածկարգի 29-րդև 51-րդկետերով, հիմքընդունելովՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիավագանու 2022 թդեկտեմբերի 05-իթիվ 12 արտահերթնիստի 205-Նորոշումը, ԳառնիկԱվետիսյանի08.12.2022թ. թիվ6609դիմումը `

ՈՐՈՇՈՒՄԵՄ

    1.ԳառնիկԱվետիսյանին,ՍաթիկՀարությունյանին, ԳևորգԱվետիսյանին, ՕֆելյաԱվետիսյանին  պատկանողՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիԱրաքս գյուղումգտնվող04-016-0002-0008 ծածկագրով  գույքինտալճշտվածհասցե`ՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզ, Արմավիրհամայնք, Արաքս գյուղ, 1-ին թաղամաս, 1-ին  փողոց,  34:

 

2.Սույնորոշմամբգույքայինմիավորինտրամադրվածհասցենենթակաէպետականգրանցման:

 

3.ՍույնորոշումնուժիմեջէմտնումՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիավագանուորոշմամբսահմանվածհասցեիտրամադրմանվճարըհամայնքիբյուջեվճարելուցհետո:

4.ՍույնորոշումըկարողէվարչականկարգովբողոքարկվելՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիղեկավարինկամդատականկարգովՀայաստանիՀանրապետությանվարչականդատարանուժիմեջմտնելուօրվանիցերկուամսվաընթացքում:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                  ԴԱՎԻԹ ԽՈՒԴԱԹՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք. Արմավիր